; &ev=PageView&noscript=1 />

Comunicat - UE logo

Comunicat

 

COMUNICAT DE PRESĂ

21.03.2022

Anunț de presă privind începerea proiectului

GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC FANTASY TRAVEL S.R.L.

SC FANTASY TRAVEL S.R.L. cu sediul în Municipiul Timisoara derulează, începând cu data de 08.12.2020 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC FANTASY TRAVEL S.R.L., RUE 19385 din 22- 10-2020, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-19385 din 08-03-2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului.

Valoarea proiectului este de 51209,21 lei (valoarea totala) din care: 44529.75 lei grant si 6679.46 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Timisoara.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:

CORNELIA DRAGANESCU

www.fantasytravel.ro

cornelia@fantasytravel.ro

Telefon: 0723237640

Fax:  0256201073