; &ev=PageView&noscript=1 />

CONTRACT
DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. din data


S.C. FANTASY TRAVEL S.R.L., cu sediul social în Timisoara, Aleea Cristalului nr.1, Punct de lucru, str.1 Decembrie nr.5, TEL/FAX: 0256-201073; Telefon de urgenta: 0723-237640; CUI 18345304, ORC J 35 /304/2006; titulară a Licenţei de turism nr 3895; operator de date cu caracter personal inscris sub nr 31589; Polita de insolvabilitate I nr 49535, valabilitate 06.10.18-05.10.19, emisa de OMNIASIG Vienna Insurance Group, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.fantasytravel.ro; Cont lei RO97BRDE360SV31743963600; Cont Euro. RO56 BRDE360S V50803343600, deschis BRDE Timisoara, sucursala Ciprian Porumbescu, reprezentată prin DRAGANESCU CORNELIA în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia
Si:
Dl./dna. ............................................................................................................................................................, domiciliat/domiciliat─â ├«n ......................................................................................................................................... telefon ................................................., e-mail ..................................................................................................... posesor/posesoare al/a c─âr╚Ťii de identitate seria ............. nr. ............................., eliberat─â de ........................................... la data de .............................., CNP .................................................... in calitate de TURIST

Au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului ├«l constituie v├ónzarea de c─âtre Agen┼úie a pachetului de servicii turistice ├«nscris ├«n voucher, bilet de odihn─â tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, ┼či eliberarea documentelor de plat─â.

1.Servicii contractate:

BONUL DE COMANDA:

Denumire serviciu

DENUMIRE/CATEGORIE HOTEL

TIP CAMERA

MASA:

NR. NOPTI DE CAZARE:

SERVICII TRANSPORT:

PERIOADA:

LOC DE IMBARCARE:

ALTE SERVICII:

PRECALCULATIE:

Total de plata:

Avans:

Diferenta de plata:

Data scadenta

Nume si Prenume

Data nasterii

Serie si numar act de calatorie

Data eliberarii

Data expirarii

2.Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului ( in curs de confirmare)
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul
II. Tariful:
1. Tariful contractului cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen┼úiei ┼či T.V.A.
Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
Pentru rezervarile Early Booking/First Minute nu se accepta modificari de nume sau anulari.
lll. Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. Agen┼úia poate s─â modifice pre┼úul contractului, ├«n sensul major─ârii sau mic┼čor─ârii, dup─â caz, numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport, ale redeven┼úelor ┼či ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/├«mbarcare ├«n porturi ┼či aeroporturi ┼či ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare ├«n vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre┼úului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea┼či calitate ┼či cantitate;
b) s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen┼úa dintre serviciile turistice achitate ┼či cele efectiv prestate ├«n timpul c─âl─âtoriei turistice;
c) ├«n cazul ├«n care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz─âtoare sau acesta nu le accept─â din motive ├«ntemeiate, s─â asigure f─âr─â costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori ├«n alt loc agreat de acesta ┼či, dup─â caz, desp─âgubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 1-5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist ├«n fiecare dintre mijloacele de transport incluse ├«n contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ┼či de fax ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ┼či/sau a detailistului ori, ├«n lipsa acesteia, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â ├«i permit─â contractarea organizatorului ┼či/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. Insotitorul unui copil minor ce calatoreste in afara granitelor tarii, trebuie sa prezinte in vama IMPUTERNICIRE LEGALIZATA, CAZIER JUDICIAR SI COPIE DUPA ACESTEA, DE LA AMBII PARINTI, in cazul in care acestia nu il insotesc. Daca insotitorul este unul din parinti, acesta trebuie sa prezinte IMPUTERNICIREA LEGALIZATA SI COPIE DUPA ACESTEA DE LA PARINTELE CARE NU INSOTESTE COPILUL.
IV. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului
1. ├Än cazul ├«n care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â, acesta poate s─â cesioneze contractul unei ter┼úe persoane care ├«ndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa ├«n scris Agen┼úia cu cel pu┼úin 5 zile ├«naintea datei de plecare. ├Än acest caz Agen┼úia reziliaz─â contractul cu turistul care cesioneaz─â contractul ┼či ├«ncheie un alt contract cu noul turist. Pentru c─âl─âtoriile individuale, ├«n cazul ├«n care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac─â exist─â posibilitatea transfer─ârii locului de zbor. Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ┼či cesionarul sunt responsabili ├«n mod solidar la plata pre┼úului c─âl─âtoriei ┼či a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.
2. ├Än cazul sejururilor de odihn─â ┼či/sau de tratament, turistul are obliga┼úia s─â respecte programul de acordare a serviciilor ├«n Rom├ónia, respectiv: ├«n sta┼úiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â la ora 12,00 a zilei ├«nscrise pe voucher ori pe biletul de odihn─â ┼či/sau de tratament; ├«n sta┼úiunile din ┼úar─â, altele dec├ót cele de pe litoral, cazarea se face ├«ncep├ónd cu ora 12,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â cel t├órziu la ora 12,00 a zilei urm─âtoare celei ├«nscrise pe bilet.
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
4.1. Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei, ├«n termen de 5 zile calendaristice de la primirea ├«n┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. III pct. 1, hot─âr├órea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen┼úie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. ├Än toate cazurile men┼úionate turistul are dreptul s─â solicite Agen┼úiei ┼či o desp─âgubire pentru ne├«ndeplinirea prevederilor contractului ini┼úial, cu excep┼úia cazurilor ├«n care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de for┼ú─â major─â (circumstan┼úe imprevizibile, independente de voin┼úa celui care le invoc─â ┼či ale c─âror consecin┼úe nu au putut fi evitate ├«n ciuda oric─âror eforturi depuse, ├«n aceasta nefiind incluse suprarezerv─ârile, caz ├«n care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a f─âcut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dac─â turistul solicit─â schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor legale la momentul respectiv, ┼či ├«ncheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat s─â achite la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere taxa de sta┼úiune, taxa de salubrizare, precum ┼či alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen┼úie.
7. Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament), ├«n vederea acord─ârii serviciilor turistice.
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 75 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
2. Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai ├«n baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.
3. ├Än cazul ├«n care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re┼úine toate taxele achitate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. ├Än cazul ├«n care turistul care a intrat pe teritoriul statului ├«n care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai ├«ntoarc─â ├«n Rom├ónia ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penaliz─ârile echivalente cu pre┼úul contractului se aplic─â ┼či ├«n cazul ├«n care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dac─â nu poate pleca ├«n c─âl─âtorie pentru c─â nu are actele ├«n regul─â sau dac─â este ├«ntors de la grani┼ú─â de c─âtre poli┼úia de frontier─â.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
VI. Reclamaţii
1. ├Än cazul ├«n care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia de a ├«ntocmi o sesizare ├«n scris, clar ┼či explicit, cu privire la deficien┼úele constatate la fa┼úa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt at├ót Agen┼úiei, c├ót ┼či prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. At├ót Agen┼úia, c├ót ┼či prestatorul de servicii turistice vor ac┼úiona imediat pentru solu┼úionarea sesiz─ârii. ├Än cazul ├«n care sesizarea nu este solu┼úionat─â sau este solu┼úionat─â par┼úial, turistul va depune la sediul Agen┼úiei o reclama┼úie ├«n scris, ├«n termen de maximum 5 zile calendaristice de la ├«ncheierea c─âl─âtoriei, Agen┼úia urm├ónd ca, ├«n termen de 30 zile calendaristice, s─â comunice turistului desp─âgubirile care i se cuvin.
VII.Asigurari Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de el ├«n cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, Bucuresti, str. Grigore Mora nr.23, Phone: +4021 405.74.20, int.334, Polita de insolvabilitate I nr 50386
valabilitate 06.10.18 - 05.10.19
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
VIII. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele:
a) voucherul, biletul de odihn─â-tratament, biletul de excursie, dup─â caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
IX. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face ├«n conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 631 /2001, cu modific─ârile ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat ┼či sub forma unui catalog, pliant sau alt ├«nscris, dac─â turistul este informat despre aceasta ┼či dac─â documentul con┼úine informa┼úiile prev─âzute de art. 10 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 107 /1999, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 631/2001.
4. "Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC FANTASY TRAVEL SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 31589. si prelucreaz─â datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastr─â personale, ├«n┼úelege┼úi ┼či sunte┼úi de acord cu transferarea acestora c─âtre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administr─âm datele dumneavoastr─â personale pe durata necesar─â pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dac─â, pe viitor, compania va fi achizi┼úionat─â de o ter┼ú─â parte, este posibil ca datele s─â fie transmise pentru continuarea f─âr─â probleme a activit─â┼úii de afaceri. Furniz─âm datele dumneavoastr─â autorit─â┼úilor competente ┼či forurilor de judecat─â la cerere ┼či ├«n cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta."
5. Turistul declar─â c─â Agen╚Ťia de turism l-a informat complet cu privire la condi╚Ťiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice ├«n conformitate cu prevederile Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv ├«n cazul celor achizi╚Ťionate la distan╚Ť─â prin mijloace electronice, turistul ├«╚Öi exprim─â acordul ╚Öi luarea la cuno╚Ötin╚Ť─â cu privire la condi╚Ťiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, ├«n conformitate cu oferta Agen╚Ťiei de turism.
X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal prelucrate de FANTASY TRAVEL SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezint─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni, care se efectueaz─â asupra datelor dumneavoastr─â cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie ├«n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, blocarea, arhivarea, ╚Ötergerea sau distrugerea datelor. ├Än contextul rezerv─ârii, intermedierii, ofert─ârii ╚Öi comercializ─ârii serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alt─â natur─â, servicii de agrement sau c─âl─âtorii de afaceri comercializate de c─âtre FANTASY TRAVEL SRL, ╚Öi al men╚Ťinerii/dezvolt─ârii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastr─â, v─â putem solicita anumite date cu caracter personal. ├Än acest sens, FANTASY TRAVEL SRL poate prelucra, printre altele, urm─âtoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dac─â este aplicabil), num─ârul de ├«nregistrare TVA (daca este cazul).
2. Persoanele vizate
Persoanele vizate, ale c─âror date pot fi prelucrate de c─âtre FANTASY TRAVEL SRL , exclusiv ├«n scopul mai jos men╚Ťionat sunte╚Ťi dumneavoastr─â, ├«n calitate de c─âl─âtori/turi╚Öti/beneficiari ai serviciilor de c─âl─âtorie sau turistice, reprezentan╚Ťi/├«mputernici╚Ťi/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institu╚Ťiilor/autorit─â╚Ťilor publice.
3. Scopurile colect─ârii datelor cu caracter personal
Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:
- Rezervarea, intermedierea, ofertarea ╚Öi/sau comercializarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alt─â natur─â, servicii de agrement sau c─âl─âtorii de afaceri, executarea contractelor ÔÇô respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;
- In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.
4. FANTASY TRAVEL SRL va considera toate informa╚Ťiile colectate de la dumneavoastr─â ca fiind confiden╚Ťiale ╚Öi nu le va partaja cu ter╚Ťi (cu excep╚Ťia turoperatorilor, unit─â╚Ťilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice ╚Öi/sau juridice implicate ├«n prestarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alt─â natur─â, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri rezervate sau achizi╚Ťionate de dumneavoastr─â, respectiv partenerilor FANTASY TRAVEL SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, ├«n cazul ├«n care f─âr─â partajarea datelor dumneavoastr─â nu a╚Ťi putea beneficia de toate aceste servicii men╚Ťionate mai sus) f─âr─â consim╚Ť─âm├óntul dumneavoastr─â expres ╚Öi anterior.
5. Destinatarii datelor dumneavoastr─â cu caracter personal
Destinatarii datelor ├«nseamn─â orice persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťie sau alt organism c─âreia (c─âruia) ├«i sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar f─âr─â a se limita la: tur-operatori, unit─â╚Ťi de cazare, transportatori, alte persoane fizice ╚Öi/sau juridice implicate ├«n prestarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, a altor servicii turistice, desf─â╚Öurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alt─â natur─â, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri, autorit─â╚Ťi publice centrale ╚Öi locale, autorit─â╚Ťi judec─âtore╚Öti, politie, parchet (├«n limitele prevederilor legale ╚Öi/sau ca urmare a unor cereri ├«ntemeiate ╚Öi expres formulate), etc. Confiden╚Ťialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de c─âtre FANTASY TRAVEL SRL ╚Öi nu vor fi furnizate c─âtre al╚Ťi ter╚Ťi ├«n afara celor men╚Ťiona╚Ťi ├«n prezentul document.
6. Durata prelucr─ârii datelor cu caracter personal
├Än vederea realiz─ârii scopului men╚Ťionat, FANTASY TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastr─â cu caracter personal pe toat─â perioada de desf─â╚Öurare a activit─â╚Ťilor FANTASY TRAVEL SRL, pana ├«n momentul ├«n care dumneavoastr─â sau reprezentantul legal/├«mputernicit al dvs., veti exercita dreptul de opozi╚Ťie/ de ╚Ötergere (cu excep╚Ťia situa╚Ťiei ├«n care FANTASY TRAVEL SRL prelucreaz─â datele ├«n baza unei obliga╚Ťii legale sau justific─â un interes legitim). Ulterior ├«ncheierii opera╚Ťiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, ├«n scopul pentru care au fost colectate, dac─â dumneavoastr─â sau reprezentantul legal/├«mputernicit nu veti exercita dreptul de opozi╚Ťie/de ╚Ötergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de c─âtre FANTASY TRAVEL SRL pe durata de timp prev─âzut─â ├«n procedurile interne FANTASY TRAVEL SRL ╚Öi/sau vor fi distruse.
7. Drepturile persoanelor vizate
├Än rela╚Ťia cu FANTASY TRAVEL SRL, dumneavoastr─â beneficia╚Ťi conform prevederilor legale aplicabile de urm─âtoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ╚Ötergere a datelor, dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi╚Ťie ╚Öi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de a fi informat ├«nseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a fi informat cu privire la modul ├«n care datele dvs. sunt prelucrate ╚Öi motivul prelucr─ârii.
Dreptul de acces ├«nseamn─â ca ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine o confirmare din partea noastr─â c─â prelucr─âm sau nu datele cu caracter personal care v─â privesc ╚Öi, ├«n caz afirmativ, acces la datele respective ╚Öi la informa╚Ťii privind modalitatea ├«n care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozi╚Ťie vizeaz─â dreptul de a v─â opune prelucr─ârii datelor personale atunci c├ónd prelucrarea este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau c├ónd are ├«n vedere un interes legitim al operatorului. Atunci c├ónd prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ave╚Ťi dreptul de a va opune prelucr─ârii ├«n orice moment, ├«n mod gratuit ╚Öi f─âr─â nicio justificare, utiliz├ónd, dac─â este cazul, func╚Ťia de dezabonare inclus─â ├«n materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se refer─â la corectarea, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicat─â fiec─ârui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep╚Ťia cazului ├«n care acest lucru se dovede╚Öte imposibil sau presupune eforturi dispropor╚Ťionate.
Dreptul la ╚Ötergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") ├«nseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a solicita s─â v─â ╚Ötergem datele cu caracter personal, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, ├«n cazul ├«n care se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru ├«ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v─â retrage╚Ťi consim╚Ť─âm├óntul ╚Öi nu exist─â niciun alt temei juridic pentru prelucrare; v─â opune╚Ťi prelucr─ârii ╚Öi nu exist─â motive legitime care s─â prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale; datele cu caracter personal au fost colectate ├«n leg─âtura cu oferirea de servicii ale societ─â╚Ťii informa╚Ťionale.
Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii poate fi exercitat ├«n cazul ├«n care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegal─â, iar persoana se opune ╚Ötergerii datelor cu caracter personal, solicit├ónd ├«n schimb restric╚Ťionarea; ├«n cazul ├«n care FANTASY TRAVEL SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ├«n scopul prelucr─ârii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â; ├«n cazul ├«n care persoana s-a opus prelucr─ârii pentru intervalul de timp ├«n care se verific─â dac─â drepturile legitime ale operatorului prevaleaz─â asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizat─â are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat─â, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat─â sau o afecteaz─â ├«n mod similar ├«ntr-o m─âsura semnificativ─â. Prevederile men╚Ťionate nu se aplic─â ├«n cazul ├«n care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
b) este autorizat─â prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic─â operatorului ╚Öi care prevede, de asemenea, masuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consim╚Ť─âm├óntul explicit al persoanei vizate.
├Än cazul ├«n care, dumneavoastr─â, direct sau prin reprezentant, v─â exercita╚Ťi drepturile men╚Ťionate mai sus, ├«n mod v─âdit nefondat, nejustificat sau excesiv, ├«n special din cauza caracterului repetitiv, FANTASY TRAVEL SRL poate:
- fie s─â perceap─â o tax─â rezonabil─â, ╚Ťin├ónd cont de costurile administrative pentru furnizarea informa╚Ťiilor sau a comunic─ârii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
- fie s─â refuze s─â dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastr─â v─â este recunoscut dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fata unei autorit─â╚Ťi de supraveghere ╚Öi de a introduce o cale de atac judiciar─â. ├Än acest scop, ├«n Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
8. Exercitarea drepturilor dumneavoastr─â
Pentru exercitarea acestor drepturi v─â pute╚Ťi adresa FANTASY TRAVEL SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate ╚Öi semnate la adresa: Timisoara, strada 1 decembrie nr. 5 sau prin transmiterea unui e-mail c─âtre protectiedate@fantasytravel.ro.
9. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastr─â confirma╚Ťi c─â a╚Ťi citit, a╚Ťi fost informat(─â) corect, complet, a╚Ťi luat cuno╚Ötin╚Ťa de continutul acestui document, il ├«n╚Ťelege╚Ťi pe deplin ╚Öi sunte╚Ťi de acord cu:
- faptul c─â prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificat─â ├«n legisla╚Ťia ├«n vigoare ╚Öi ├«n prezentul document va fi efectuat─â ├«n scopul rezerv─ârii, intermedierii, ofert─ârii ╚Öi/sau comercializ─ârii serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, desf─â╚Öur─ârii evenimentelor culturale/sportive sau de alt─â natur─â, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri;
- faptul c─â FANTASY TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastr─â personale doar ├«n m─âsura ├«n care acest demers este necesar scopului men╚Ťionat ├«n prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate ╚Öi confiden╚Ťialitate a datelor.
Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre FANTASY TRAVEL SRL, puteti accesa site-ul www.fantasytravel.ro sectiunea Politica de confidentialitate.
10. Litigiile ap─ârute ├«ntre p─âr╚Ťi se rezolv─â pe cale amiabil─â, ├«n caz contrar p─âr╚Ťile ├«n╚Ťeleg s─â se adreseze instan╚Ťelor de judecat─â competente.
11. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.Agenţia, Turist,

Denumirea: