; &ev=PageView&noscript=1 />


CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .................. din data de ...................

Părţile contractante:

├Än cazul ├«n care contractul cu turistul se ├«ncheie direct ├«ntre turoperator/organizator ┼či turist sau direct ├«ntre rev├ónz─âtor ┼či turist se vor completa urm─âtoarele: Societatea [...], cu sediul ├«n [...], str. [...] nr. [...], num─âr de ├«nregistrare la registrul comer┼úului [...], cod de ├«nregistrare fiscal─â [...], cont bancar [...], deschis la [...], titular─â a Licen┼úei de turism nr. [...], pentru Agen┼úia: [denumirea ├«nscris─â pe licen┼ú─â], reprezentat─â prin [...], ├«n calitate de [...], denumit─â ├«n continuare Agen┼úia;

├Än cazul ├«n care contractul cu turistul se ├«ncheie ├«ntre rev├ónz─âtor ┼či turist ├«n numele ┼či pe seama turoperatorului/organizatorului, ├«n baza unui contract de agen┼úie (mandat cu reprezentare) semnat ├«ntre turoperator ┼či rev├ónz─âtor, se vor completa urm─âtoarele:

Societatea [...], cu sediul în [...], str. [...] nr. [...], număr de înregistrare la registrul comerţului [...], cod de înregistrare fiscală [...], cont bancar [...], deschis la [...], titulară a Licenţei de turism nr. [...], pentru Agenţia [denumirea înscrisă pe licenţă], reprezentată prin [...], în calitate de organizator, denumită în continuare Agenţia, prin mandatar, - Societatea [...], cu sediul în [...], str. [...] nr. [...], număr de înregistrare la registrul comerţului [...], cod de înregistrare fiscală [...], cont bancar [...], deschis la [...], titulară a Licenţei de turism nr. [...], pentru Agenţia [denumirea înscrisă pe licenţă], reprezentată prin [...], în baza contractului de agenţie (mandat de reprezentare) nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., valabil până la data de . . . . . . . . . .,

┼či turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliat─â ├«n . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/c─âr┼úii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberat─â de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., au convenit la ├«ncheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului ├«l constituie v├ónzarea de c─âtre Agen┼úie a pachetului de servicii turistice ├«nscris ├«n voucher, bilet de odihn─â, tratament, bilet de excursie, alt ├«nscris anexat prezentului contract ┼či eliberarea documentelor de plat─â ┼či c─âl─âtorie.

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

 1. în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
 2. ├«n momentul ├«n care turistul prime┼čte confirmarea scris─â a rezerv─ârii de la Agen┼úie, ├«n cel mult 60 de zile calendaristice de la data ├«ntocmirii bonului de comand─â. Este responsabilitatea agen┼úiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite ├«n scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac─â rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv─âri de servicii, Agen┼úia poate solicita un avans de p├ón─â la . . . . . . . . . .% din pre┼úul pachetului sau plata integral─â a contravalorii pachetului, ├«n func┼úie de data la care turistul solicit─â serviciile.
  1. ├Än cazul ├«n care con┼úinutul bonului de comand─â nu difer─â de con┼úinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice ┼či confirmarea s-a efectuat ├«n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul care decide s─â renun┼úe la c─âl─âtoria turistic─â datoreaz─â Agen┼úiei penalit─â┼úi conform cap. VI.
  2. ├Än cazul ├«n care con┼úinutul bonului de comand─â difer─â de con┼úinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice primite ├«n scris de la Agen┼úie sau dac─â aceast─â confirmare nu s-a f─âcut ├«n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul poate considera c─â voiajul nu a fost rezervat ┼či are dreptul la rambursarea imediat─â a tuturor sumelor deja pl─âtite;
 3. ├«n momentul eliber─ârii documentelor de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv ├«n format electronic, ├«n cazul ├«n care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen┼úiei de turism sau exist─â deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Pre┼úul contractului ┼či modalit─â┼úi de plat─â

3.1. Pre┼úul contractului este de . . . . . . . . . . ┼či se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen┼úiei ┼či TVA. Dac─â pre┼úul nu este specificat ├«n prezentul contract, atunci acesta este specificat ├«n bonul de comand─â (dac─â exist─â), alte documente de c─âl─âtorie, cataloage, pliante, alte ├«nscrisuri puse la dispozi┼úie turistului, site-ul Agen┼úiei, alte mijloace de comunicare electronic─â ┼či/sau pe factur─â.

3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de . . . . . . . . . .% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

 1. pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
 2. pentru serviciile turistice care nu necesit─â confirmare din partea prestatorilor, dup─â cum urmeaz─â:
 3. (NOTĂ: Se va personaliza de fiecare agenţie în parte.)

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii.

IV. Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei

4.1. Agen┼úia se oblig─â s─â furnizeze turistului un bon de comand─â, numai ├«n situa┼úia solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agen┼úiei de turism ┼či care necesit─â confirmarea rezerv─ârii din partea altor prestatori. ├Än cazul solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care se reg─âsesc ├«n oferta proprie a agen┼úiei de turism sau ├«n cazul ├«n care exist─â deja confirmare asupra rezerv─ârii din partea altor prestatori, Agen┼úia poate furniza turistului un bon de comand─â, dac─â consider─â necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

├Än cazurile prev─âzute la pct. 4.7 lit. b) ┼či c), informarea se va face ├«n timp util pentru a permite turistului s─â decid─â ├«nceperea c─âl─âtoriei.

4.3. ├Än cazul achizi┼úion─ârii unui pachet de servicii turistice av├ónd ├«n componen┼ú─â ┼či asigurarea transportului pe cale aerian─â, transportatorul aerian, f─âr─â a cere acordul agen┼úiei de turism care deruleaz─â programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen┼úia nu este r─âspunz─âtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt─â or─â dec├ót cea ├«nscris─â ├«n programul turistic. Pentru aceste ├«nt├órzieri, compania aerian─â este obligat─â s─â asiste turi┼čtii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune ├«n materie de compensare ┼či de asisten┼ú─â a pasagerilor ├«n eventualitatea refuzului la ├«mbarcare ┼či anul─ârii sau ├«nt├órzierii prelungite a zborurilor ┼či de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hot─âr├órea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problem─â privind operarea zborului ┼či ac┼úiunile adiacente acestuia intr─â ├«n competen┼úa ┼či responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezent├ónd contractul ├«ntre pasager ┼či transportator. ├Än cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ┼či ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. ├Än situa┼úia achizi┼úion─ârii unui produs de tip croazier─â, linia de croazier─â poate modifica, din motive ce ┼úin de siguran┼úa navig─ârii, num─ârul cabinei ┼či loca┼úia acesteia pe pun┼úi (o punte inferioar─â, una superioar─â, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabin─â de aceea┼či categorie ca cea rezervat─â ini┼úial, caz ├«n care turistul nu va fi desp─âgubit ├«n niciun mod av├ónd ├«n vedere c─â este vorba de acela┼či tip de cabin─â ca ┼či cel rezervat.

4.5. Agen┼úia poate modifica pre┼úul contractului ├«n sensul major─ârii sau mic┼čor─ârii, dup─â caz, ar─ât├ónd totodat─â modul de calcul al major─ârilor sau mic┼čor─ârilor de pre┼ú ale contractului ┼či numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport, a redeven┼úelor ┼či a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/├«mbarcare ├«n porturi ┼či aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre┼úurile stabilite ├«n contract nu pot fi majorate, ├«n niciun caz, ├«n cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec─ârii.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 1. s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare ├«n vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre┼úului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea┼či calitate ┼či cantitate;
 2. s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen┼úa dintre serviciile turistice achitate ┼či cele efectiv prestate ├«n timpul c─âl─âtoriei turistice;
 3. ├«n cazul ├«n care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz─âtoare sau acesta nu le accept─â din motive ├«ntemeiate, s─â asigure f─âr─â costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori ├«n alt loc agreat de acesta ┼či, dup─â caz, desp─âgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 2. c├ónd ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unor cauze de for┼ú─â major─â sau unor ├«mprejur─âri pe care nici Agen┼úia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar f─âr─â a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, ├«nt├órzieri ├«n traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr─âri sau repara┼úii pe drumurile publice), ne├«ndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renun┼ú─âri de ultim─â or─â sau a neob┼úinerii vizelor pentru to┼úi participan┼úii. Agen┼úia nu este r─âspunz─âtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a ├«nt├órzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ┼či a altor ├«mprejur─âri care revin exclusiv ├«n sarcina transportatorului ├«n temeiul actelor normative specifice;
 3. c├ónd ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unui ter┼ú care nu are leg─âtur─â cu furnizarea serviciilor prev─âzute ├«n contract, iar cauzele care au determinat ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor au un caracter imprevizibil ┼či inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . . . . . . . . . zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist ├«n fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
 2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ┼či de fax, adresele de e-mail ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ┼či/sau a detailistului ori, ├«n lipsa acestora, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â ├«i permit─â contactarea organizatorului ┼či/sau a detailistului;
 3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 4. obliga┼úiile turistului prev─âzute la pct. 5.10, 5.11 ┼či 5.13.

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului

5.1. ├Än cazul ├«n care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â independent de motivele care stau la baza imposibilit─â┼úii de participare, acesta poate s─â cesioneze contractul unei ter┼úe persoane care ├«ndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa ├«n scris Agen┼úia cu cel pu┼úin 5 zile ├«naintea datei de plecare. ├Än acest caz, ├«ntre turistul care nu poate participa la c─âl─âtoria turistic─â contractat─â (cedentul), ter┼úa persoan─â (cesionarul) ┼či agen┼úia de turism (debitor cedat) urmeaz─â a se ├«ncheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ┼či cesionate. Responsabilitatea ├«ncheierii contractului de cesiune revine, dup─â caz, fie cedentului, fie cesionarului, ┼či niciodat─â agen┼úiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ┼či cesionarul sunt responsabili ├«n mod solidar la plata pre┼úului c─âl─âtoriei ┼či a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.

5.2. ├Än cazul sejururilor de odihn─â ┼či/sau de tratament cu locul de desf─â┼čurare ├«n Rom├ónia, turistul are obliga┼úia s─â respecte urm─âtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regul─â, la ora 18,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â, de regul─â, la ora . . . . . . . . . . a zilei de ie┼čire ├«nscrise pe documentele de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa┼úiilor de cazare p├ón─â cel t├órziu la orele specificate mai sus cad ├«n sarcina exclusiv─â a turistului.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei ├«n termen de 5 zile calendaristice de la primirea ├«n┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esen┼úiale ale contractului sau ├«n timp util ├«nainte de ├«nceperea c─âl─âtoriei, iar ├«n cazul ├«n care se aplic─â clauzele prev─âzute ├«n cap. IV pct. 4.7 lit. b) ┼či c), hot─âr├órea sa de a opta pentru:

 1. rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau
 2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. ├Än cazul ├«n care turistul decide s─â participe la c─âl─âtoria asupra c─âreia s-au operat modific─âri ├«n condi┼úiile cap. IV pct. 4.2 se consider─â c─â toate modific─ârile au fost acceptate ┼či turistul nu poate solicita desp─âgubiri ulterioare datorate modific─ârilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen┼úie;
 2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. ├Än toate cazurile men┼úionate la pct. 5.6, turistul are dreptul s─â solicite Agen┼úiei ┼či o desp─âgubire, al c─ârei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al p─âr┼úilor sau ├«n baza unei hot─âr├óri a instan┼úei de judecat─â, pentru ne├«ndeplinirea prevederilor contractului ini┼úial, cu excep┼úia cazurilor ├«n care:

 1. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. anularea s-a datorat unui caz de for┼ú─â major─â (circumstan┼úe imprevizibile, independente de voin┼úa celui care le invoc─â ┼či ale c─âror consecin┼úe nu au putut fi evitate ├«n ciuda oric─âror eforturi depuse, ├«n aceasta nefiind incluse suprarezerv─ârile, caz ├«n care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit─â┼úii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev─âzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
 3. anularea s-a f─âcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. ├Än cazul ├«n care turistul alege s─â se mute la un alt hotel dec├ót cel contractat ini┼úial ┼či achitat, responsabilitatea financiar─â a renun┼ú─ârii ├«i apar┼úine. Agen┼úia va rezolva cerin┼úele turistului ├«n limita posibilit─â┼úilor, eventualele diferen┼úe de pre┼ú urm├ónd a fi suportate de c─âtre turist.

Dac─â turistul solicit─â nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea/denun┼úarea unilateral─â a contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor prev─âzute la cap. VI la momentul respectiv ┼či ├«ncheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat s─â achite la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere taxa de sta┼úiune, taxa de salubritate, precum ┼či alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen┼úie.

5.11. Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat de Agen┼úie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament etc.), ├«n vederea acord─ârii serviciilor turistice. ├Än cazul ├«n care turistul beneficiaz─â de bilete de odihn─â ┼či tratament, este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ┼či dovada pl─â┼úii contribu┼úiilor pentru asigur─âri sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cuno┼čtin┼ú─â c─â serviciile pe care le achizi┼úioneaz─â f─âr─â ca acestea s─â fac─â parte din contractul cu agen┼úia de turism sunt ├«n stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla┼úia ┼ú─ârii de destina┼úie, iar agen┼úia de turism nu are nicio responsabilitate asupra presta┼úiilor ├«n cauz─â.

5.13. Dac─â pentru efectuarea c─âl─âtoriei este necesar─â ├«ndeplinirea de c─âtre turist a unor formalit─â┼úi suplimentare (de exemplu, c─âl─âtoria ├«mpreun─â cu minori, situa┼úia ├«n care numele turistului este schimbat ca urmare a c─âs─âtoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga┼úia de a ├«ndeplini toate cerin┼úele legale. Pentru o informare optim─â, Agen┼úia recomand─â ┼či consultarea site-ului Poli┼úiei de Frontier─â. ├Än cazul ├«n care turistul nu ├«┼či respect─â obliga┼úia de a se informa cu privire la formalit─â┼úile suplimentare necesare ├«n vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei care nu sunt ├«n sarcina Agen┼úiei (de exemplu, ├«n cazul c─âl─âtoriei cu minori, ├«mputernicire din partea p─ârintelui sau reprezentantului legal ce nu ├«l ├«nso┼úe┼čte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ─â), Agen┼úia este exonerat─â de orice r─âspundere ├«n cazul imposibilit─â┼úii efectu─ârii c─âl─âtoriei.

5.14. Agen┼úia de turism recomand─â turi┼čtilor contactarea acesteia cu 24 de ore ├«nainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de ├«mbarcare (orar de zbor, loc de ├«mbarcare etc.).

5.15. ├Än cazul ├«n care o singur─â persoan─â angajeaz─â servicii pentru un num─âr mai mare de turi┼čti, condi┼úiile contractuale se extind ├«n mod automat asupra ├«ntregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat s─â foloseasc─â mijloacele de transport, camera de hotel ┼či bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ┼či potrivit destina┼úiei lor. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventualele pagube produse sau v─ât─âm─âri suferite de turist ca urmare a nerespect─ârii acestui alineat.

5.17. Turistul are obliga┼úia s─â respecte locul, data ┼či ora plec─ârii at├ót la dus, c├ót ┼či la ├«ntors, precum ┼či locurile, datele ┼či orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ┼či daunele produse ca urmare a nerespect─ârii de c─âtre turist a prevederilor privind locurile de ├«nt├ólnire ┼či orarele vor fi suportate de c─âtre acesta.

5.18. ├Än cazul ├«n care turistul care a intrat pe teritoriul statului ├«n care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai ├«ntoarc─â ├«n Rom├ónia ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

(NOTĂ Se va personaliza de fiecare agenţie în parte conform pct. 6.1.1, 6.1.2.)

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

 1. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . de zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
 4. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . ., indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

 1. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
 2. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
 3. . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . ., indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.2. ├Än cazul ├«n care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen┼úia ┼či a achitat un avans nu se prezint─â ├«n termenul specificat ├«n bonul de comand─â sau ├«n termenul comunicat ├«n scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat─â, contractul se consider─â reziliat de drept, iar Agen┼úia are dreptul de a anula rezerv─ârile efectuate ├«n beneficiul turistului cu re┼úinerea penaliz─ârilor prev─âzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai ├«n baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.

6.4. ├Än cazul ├«n care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re┼úine toate taxele datorate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penaliz─ârile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplic─â ┼či ├«n cazul ├«n care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina┼úie, dac─â nu poate pleca ├«n c─âl─âtorie pentru c─â documentele personale necesare ├«n vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este ├«n imposibilitatea de a p─âr─âsi teritoriului ┼ú─ârii, din alte motive ce ┼úin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.8. Agen┼úia nu r─âspunde ├«n situa┼úii de grev─â, conflicte politice ┼či de r─âzboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna┼úional, precum ┼či ├«n cazul ├«n care companiile aeriene stabilesc limite de r─âspundere. Toate aceste situa┼úii care nu sunt imputabile niciunei p─âr┼úi se consider─â situa┼úii de for┼ú─â major─â ┼či exonereaz─â de r─âspundere Agen┼úia.

6.9. Toate sumele men┼úionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ┼či 6.5 se vor re┼úine de c─âtre Agen┼úie din avansul sau pre┼úul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f─âr─â a fi necesar─â interven┼úia instan┼úelor de judecat─â.

VII. Reclamaţii

7.1. ├Än cazul ├«n care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia de a ├«ntocmi o sesizare ├«n scris la fa┼úa locului, clar ┼či explicit, cu privire la deficien┼úele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt at├ót reprezentantului Agen┼úiei, c├ót ┼či prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan┼úilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenţiei:


Telefon: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . .

7.2. At├ót Agen┼úia, c├ót ┼či prestatorul de servicii turistice vor ac┼úiona imediat pentru solu┼úionarea sesiz─ârii. ├Än cazul ├«n care sesizarea nu este solu┼úionat─â sau este solu┼úionat─â par┼úial, turistul va depune la sediul Agen┼úiei o reclama┼úie ├«n scris, ├«n termen de maximum 5 zile calendaristice de la ├«ncheierea c─âl─âtoriei, Agen┼úia urm├ónd ca, ├«n termen de 30 de zile calendaristice, s─â comunice turistului desp─âgubirile care i se cuvin, dup─â caz.

VIII. Asigur─âri

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de acesta, ├«n cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei, la Societatea de Asigurare . . . . . . . . . ., cu sediul ├«n . . . . . . . . . . . Poli┼úa de asigurare nr. . . . . . . . . . . valabil─â p├ón─â la data de . . . . . . . . . . este afi┼čat─â pe pagina web a agen┼úiei de turism . . . . . . . . . . (cu indicarea adresei web: http://www. . . . . . . . . )

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. ├Än cazul ├«n care Agen┼úia nu efectueaz─â repatrierea turistului, acesta are obliga┼úia de a anun┼úa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. ├Än aceast─â situa┼úie societatea de asigurare nu are obliga┼úia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup─â ├«ntoarcerea turistului ├«n Rom├ónia, ├«n condi┼úiile poli┼úei de asigurare ├«ncheiate ├«ntre Agen┼úie ┼či societatea de asigurare.

8.2.2. ├Än cazul ├«n care turistul solicit─â Agen┼úiei contravaloarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s─â trimit─â documentele justificative c─âtre Agen┼úie prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire. Turistul are obliga┼úia s─â p─âstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen┼úiei rambursarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere ├«n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data ├«ncheierii derul─ârii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obliga┼úia de a notifica societ─â┼úii de asigurare, prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire, ├«n leg─âtur─â cu solicitarea adresat─â Agen┼úiei privind rambursarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere, ├«n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm─ârii de primire prev─âzute la pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. confirm─ârile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 ┼či 8.2.5;
 3. fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. fotocopiile de pe documentele de transport ┼či cazare, ├«n cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul s─â solicite turistului ┼či alte documente justificative.

8.2.7. Desp─âgubirea nu poate dep─â┼či suma achitat─â de turist ├«n contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice ┼či nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale ├«n vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. ├Än cazul ├«n care, dup─â plata desp─âgubirii, Agen┼úia pl─âte┼čte debitul c─âtre turist, acesta are obliga┼úia de a restitui asiguratorului desp─âgubirea primit─â, ├«n termen de 5 (cinci) zile lucr─âtoare de la data primirii de la Agen┼úie a sumelor reprezent├ónd debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventuala nerespectare a obliga┼úiilor stipulate ├«n poli┼úele de asigurare contractate prin intermediul Agen┼úiei, deoarece aceasta este doar intermediar ├«ntre turist ┼či asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele:

 1. voucherul, biletul de odihn─â/tratament, biletul de excursie, bonul de comand─â, dup─â caz;
 2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
 3. cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face ├«n conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999, republicat─â.

10.3. Toate unit─â┼úile de cazare, precum ┼či mijloacele de transport sunt clasificate de c─âtre organismele abilitate ale ┼ú─ârilor de destina┼úie, conform procedurilor interne ┼či normativelor locale, acolo unde acestea exist─â, care difer─â de la o ┼úar─â la alta ┼či de la un tip de destina┼úie la altul.

10.4. Turistul declar─â c─â Agen┼úia de turism l-a informat complet cu privire la condi┼úiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice ├«n conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999, republicat─â. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv ├«n cazul celor achizi┼úionate la distan┼ú─â prin mijloace electronice, turistul ├«┼či exprim─â acordul ┼či luarea la cuno┼čtin┼ú─â cu privire la condi┼úiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, ├«n conformitate cu oferta agen┼úiei de turism.

10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Agenţia de turism,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal (numele ┼či prenumele),
. . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

Semn─âtura . . . . . . . . . .

┼×tampila
Turistul (numele ┼či prenumele)
. . . . . . . . . .

Semn─âtura: . . . . . . . . . .